ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูล ITA
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง

2. อายุ
  1) อายุ *

3. จบการศึกษาชั้นสูงสุด
1. ไม่ได้เรียนหนังสือ
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษาตอนต้น
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
อนุปริญญา/ ปวส.
6. ปริญญาตรี
7. ปริญญาโท
อื่นๆ

ตอนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ

เรื่องที่ขอรับบริการ
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การใช้ Internet ตำบล
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
การขอจดทะเบียนพาณิชย์
การชำระภาษีต่างๆ
อื่นๆ

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริการเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
  1) เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
  2) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
  3) เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
  4) เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
  5) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
  6) ขั้นตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
  7) มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
  8) มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม อื่นๆ

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ :

    รหัสลับ   
    กรอกรหัสลับ   
ร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านบัวมากน้อยเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 100.26.176.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,116,429

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6476 หรือ 0 4418 3107   Fax : 0 4466 6477
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.