ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
บริการออนไลน์
ข้อมูล ITA
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
ประมวลภาพการบริการประชาชนจุดประชาสัมพันธ์ประจำปี 2566 
     
26 เมษายน 2567ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่สามเณรในโครงการพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      **26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว มอบหมายให้นายพงษ์ศิวกร บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านบัว พนักงาน ผู้แทนฝ่ายท้องที่ตำบลบ้านบัว ประชาชนชาวตำ
ฺBan Bua News บุรีรัมย์มาราธอน 2567 
      **17 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระภิกษุ สามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน จำนวน 62 รูป ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านบัว ต.บ้านบัว
ฺBan Bua News ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 
      **15 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ฺBan Bua News พิธีปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลแก่นักกีฬาฟุตบอล 7 คน ปี2567 
      **15 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลแก่นักกีฬาฟุตบอล 7 คน..เทศบาลตำบลบ้านบัวคัพ..ครั้งที่1/2567..แข่งขันระหว่างวันที่12-15 เมษายน 2567..โดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการกีฬาแ
ฺBan Bua News ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ประจำปี 2567 
      **13 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 18 ผู้ช่วยฯ พี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ประจำปี 2567 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ท
ฺBan Bua News ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
      **12 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯตำบลบ้านบัว ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว ร่วมทำบุญตักบา
ฺBan Bua News การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล 2567 
      **11 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว มอบหมายให้รองนพอนันต์ พยุดรัมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2
ฺBan Bua News Big cleaning day 
      **10 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว มอบหมายให้ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว ร่วมกันทำความสะอาด Big cleaning day รอบๆอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.9 ม.12 
      **9 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจั
ฺBan Bua News พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฯประจำปี 2567 
      **4 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านบัว
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.4 
      *3 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจัด
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.13 
      **2 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจั
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.8 
      **1 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจั
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.17 
      **29 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจ
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.5 
      **28 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อนำมาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจ
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.7 
      **27 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจัดขยะ ปรับส
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.6 
      **26 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจัดขยะ ปรับส
ฺBan Bua News พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ศูนย์เด็กเล็กฯ 2567 
      **25 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ คณะกรรมการสถานศึกษาเทศบาลตำบลบ้านบัว ณ ศู
ฺBan Bua News ตัดแต่งกิ่งต้นมะขาม.(คุ้มศาลตาปู่).ม.1 
      **22 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและฝ่ายสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ ผอ.กองช่าง จนท.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนหมู่ที่
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.3 
      **22 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจัดขยะ ปรับส
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น2567 ม.2 
      **21 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจัดขยะ ปรับส
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.14 
      **20 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจัดขยะ ปรับส
ฺBan Bua News ร่วมชมนิทรรศการ Colors of Buriram 2567 
      **19 มีนาคม 2567 เวลา 08.00น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว มอบหมายให้ข้าราชการพนักงานเทศบาลฯ นำพี่น้องประชาชนร่วมชมนิทรรศการ Colors of Buriram ณ สนามที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์.. **จังหวัดบุรีรัมย์เรียกเสียงฮือฮ
ฺBan Bua News วัน "ท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม 2567 
      **18 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ดังนี้ ** ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว อ่า
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.16 
      **18 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจัดขยะ ปรับส
ฺBan Bua News มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเทศบาลตำบลบ้านบัว 2567 
      **15 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเทศบาลตำบลบ้านบัว จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นายวิศรุต มะลินันท์ หมู่ที่ 17 บ้านห้วยจรเข้มาก 2. นางสำเภา ปุลันรัมย์ หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ ตำบลบ
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.15 
      **14 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจัดขยะ ปรับส
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.10 
      **13 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจัดขยะ ปรับส
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.11 
      **12 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และโครงการกำจัดขยะ ปรับส
ฺBan Bua News ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2567 ม.1 ม.18 
      **11 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.บ้านบัว ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ท
ฺBan Bua News ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจรประจำเดือนมีนาคม 2567 
      **บำบัดทุกข์ บำรุงสุข**8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว มอบหมายให้ปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจรประจำเดือน โดยกำนันพิชญากร พะยุดรัมย์ เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชุมสัญจรประจำเดือนมีนาคม 2567 ชี้แจงข้อราช
ฺBan Bua News นำเสนอผลการดำเนินงานของกม.ตำบลบ้านบัว 2567 
      **5 มีนาคม 2567 เวลา 9.00น.นายกเทศมนตรีฯ.มอบหมายให้นายชัยญา นักปราชญ์..เลขานุการฯ..ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2567..ณ..หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์..และกิจกรรมวันกม.(9 มีนาคม2567) นำเสนอผลการดำเนินงา
ฺBan Bua News พิธีฉลองสมณศักดิ์เจ้าคณะตำบลชั้นโท พระอุปัชฌาย์ พระครูอรุณเขมากร เจ้าอาวาสวัดธงไชยสว่างอรุณ เจ้าคณะตำบลบ้านบัวเขต 2 2567 
      **3 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น.นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว เป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุ
ฺBan Bua News ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านบัว 
      **1 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว มอบหมายให้นายพงษ์ศิวกร บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาลฯเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านบัว พิจารณาปรับแผนการเงิน และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 25
ฺBan Bua News โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 2567 หมู่ที่ 11,16 
     
ฺBan Bua News โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ2567 หมู่ที่ 15,17 
     
ฺBan Bua News โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 2567 หมู่ที่ 13 -14 
     
ฺBan Bua News โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 2567 หมู่ที่่ 10 ,12 
     
ฺBan Bua News โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 2567 หมู่ที่ 8 -9 
     
ฺBan Bua News โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ2567 หมู่ที่ 6-7 
     
ฺBan Bua News โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ2567 หมู่ที่ 4-5 
     
ฺBan Bua News โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 2567 หมู่ที่ 2-3 
      **24,26 กุมภาพันธ์ 2567 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ประธานอสม. อสม. ปศุสัตว์อาสาออกรณรงค์ฉีดวัคซืนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ตามโครง
ฺBan Bua News โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 2567 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 18 
      **20-21 กุมภาพันธ์ 2567 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ประธานอสม. อสม. ปศุสัตว์อาสาหมู่ที่ 1 บ้านบัวและหมู่ที่ 18 บ้านบัว ออกรณรงค์ฉีดวัคซืนป้
ฺBan Bua News จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ2567 
      ** 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับความร่วมมือจากปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทีมงานออกหน่วยเคลื่อนที่ ทำหมัน สุนัขและแม
ฺBan Bua News ประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ2567 
      **20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า แก่กลุ่มเป้าหมายปศุสัตว์อาสา 18 หมู่บ้านในเขตตำบลบ้านบัว ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 เ
ฺBan Bua News ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก 
      **8 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบัว...
ฺBan Bua News บุรีรัมย์มาราธอน 2567 
      **สรุปผลการดำเนินการร่วมประจำจุดเชียร์บุรีรัมย์มาราธอนประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลบ้านบัว ภายใต้การนำของนายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว ประธานอสม
ฺBan Bua News เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ 2567 
      ** 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยเทศบาลตำบลบ้านบัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายเติม
ฺBan Bua News วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 
      **13 มกราคม 2567 เวลา 8.00น.นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ ผอ.รร.บัวหลวงวิทยาคม ผอ.รพ.สต.บ้านบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ
ร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านบัวมากน้อยเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 25 คน
หมายเลข IP 3.239.95.36
คุณเข้าชมลำดับที่ 8,682,938

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6476 หรือ 0 4418 3107   Fax : 0 4466 6477
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.