ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูล ITA
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
**ประมวลภาพแห่งความประทับใจ กิจกรรมบุรีรัมย์มาราธอนประจำปี 2567 (27 มกราคม 2567) เทศบาลตำบลบ้านบัว นำโดยนายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านบัว ผอ.รพ.สต.บ้านบัวพร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการพร้อมคณะครู นักเรียน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า พี่น้องประชาชน กับความรับผิดชอบ 4 จุดเชียร์ ขอขอบคุณกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากท่านเนวิน ชิดชอบ ท่านกรุณา ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ท ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ อำเภอฯ และทุกภาคส่วน...ทำให้การดำเนินการประจำจุดเชียร์บุรีรัมย์มาราธอนปีนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วพบกันปี 2568 นะคะ รอชมรอเชียร์บุรีรัมย์มาราธอนปีต่อไป #Buriram Marathon 2024
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ นำนกกระเรียนพันธุ์ไทย 10 ตัว ที่สวนสัตว์นครราชสีมา เพาะเลี้ยงและฝึกนำมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ให้สามารถคืนถิ่นกลับสู่ธรรมชาติ วันนี้ (04 ก.พ.67) ที่ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากการเพาะเลี้ยงคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 12 และงานเทศกาลนกกระเรียน 2567 (Thailand Sarus Crane Festival 2024) “นกกระเรียน พื้นที่ชุ่มน้ำ และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย โดยมีรอ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอร่าม ทัพหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7(นครราชสีมา) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมงาน
**27 มกราคม 2567 เวลา 16.00น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว มอบหมายพนักงานเทศบาล ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 ประธานอสม. อสม. พี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านบัว ร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกำลังใจแก่นักวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน 2024 จุดเชียร์ที่8 หน้าบ้านห้วยจรเข้มาก หมู่ที่.17 ธีมเชียร์ To Be Number 1 สลับดนตรีร่วมสมัย จำนวนกว่า 300 คน สร้างความสุชสนุกสนานแก่นักวิ่งเป็นอย่างมาก
**27 มกราคม 2567 เวลา 16.00น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว มอบหมายพนักงานเทศบาล ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ประธานอสม. อสม. พี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านบัว ร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกำลังใจแก่นักวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน 2024 จุดเชียร์ที่7 หน้าสถานีพันธ์ุสัตว์น้ำ(ประมงน้ำจืด) ธีมเชียร์ To Be Number 1 สลับดนตรีร่วมสมัย จำนวนกว่า 300 คน สร้างความสุชสนุกสนานแก่นักวิ่งเป็นอย่างมาก
**27 มกราคม 2567 เวลา 16.00น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว มอบหมายประธานสภาเทศบาลฯ กิจการสภาเทศบาลฯ นายพงษ์ศิวกร บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว พร้อมเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลบ้านบัว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3,4,5,6,7,13 และ 15 ประธานอสม. อสม. พี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านบัว ร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกำลังใจแก่นักวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน 2024 จุดเชียร์ที่ 6 หน้าทางเข้า-ออกบ้านตะโกราย-ม่วงใต้ ธีมเชียร์คาวบอยเซราะแอง จำนวนกว่า 400 คน สร้างความสุชสนุกสนานแก่นักวิ่งเป็นอย่างมาก..
**27 มกราคม 2567 เวลา 16.00น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า คณะครู และนักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1,2,9,10,11,12,14,16และ 18 ประธานอสม. อสม. พี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านบัว ร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกำลังใจแก่นักวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน 2024 จุดเชียร์ที่ 5 ศาลาบ้านปรุ ธีมเชียร์กันตรึม หมอลำพื้นบ้าน จำนวนกว่า 400 คน สร้างความสุชสนุกสนานแก่นักวิ่งเป็นอย่างมาก
**นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว..พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร..ฝ่ายสภาเทศบาลฯ..ปลัดเทศบาล กำนัน..ผู้ใหญ่บ้าน.ตำบลบ้านบัว..ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม..โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า..โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว..พี่น้องประชาชน..อสม..กลุ่มพลังมวลชนชาวตำบลบ้านบัว..เตรียมความพร้อมจุดเชียร์บุรีรัมย์มาราธอน 2567..(แข่งขันในวันที่ 27 มกราคม 2567)..พร้อมเชียร์..วิถีชุมชนคนเซราะแอง..ทั้ง4..จุดเชียร์..(1.บริเวณหน้าศาลาบ้านปรุ..2.ทางเข้า-ออกบ้านตะโกราย-ม่วงใต้..3.หน้าศูนย์วิจัยสัตว์น้ำประมงน้ำจืด.(สันเขื่อน..4..หน้าบ้านห้วยจระเข้มาก)..แล้วพบกัน..27...มกราคม 2567..#Buriram Marathon 2024
* 18 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักสันทนาการ และงานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “บุรีรัมย์ มาราธอน” ประจำปี 2567 (BURIRAM MARATHON 2024) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนามช้างอารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
* 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยเทศบาลตำบลบ้านบัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายเติมเขต กีรติมาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธี **นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงานต่อประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านบัวและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ****จากน้ัน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปี 2567 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำน
**13 มกราคม 2567 เวลา 8.00น.นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ ผอ.รร.บัวหลวงวิทยาคม ผอ.รพ.สต.บ้านบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านบัว คณะครู ผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านบัว ..เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม และแสดงออกถึงความสามารถอย่างสมวัย เป็นประจำทุกๆปี
**ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2567 นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว นายพงษ์ศิวกร บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว อวยพรแก่ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลบ้านบัว พร้อมกล่าวขอบคุณที่ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ กับทุกภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนงานนโยบาย จังหวัด อำเภอ ฝ่ายท้องที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการบริการประชาชนและร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ต่อไป...
**4 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านบัว สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านบัว ประเด็น 1.แจ้งคำสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 2.สรุปผลการดำเนินงานการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯประจำปี 2566... 3.การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ.2567....
**จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ “ปิดทองเบิกฟ้า สักการบูชา มหาราชรัชกาลที่ 1” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงพลังความรักความสามัคคีของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ** 31 ธันวาคม 2566 ตำบลบ้านบัวโดยเทศบาลตำบลบ้านบัว กำนันตำบลบ้านบัว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ร่วมปิดทองฉัตร 9 ชั้น แสดงออกถึงคงามจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2567 ...
**นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว ..พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล ผอ.รพ.สต.บ้านบัว กำนัน สารวัตรกำนันตำบลบ้านบัว พร้อมคณะ..ออกเยี่ยมมอบสิ่งของและเป็นกำลังใจแก่ผู้ใหญ่บ้าน..ผู้ช่วยฯ อสม. และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านชุมชน(จุดบริการประชาชน)..ในห้วงเทศกาลปีใหม่2567..(ระหว่างวันที่29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567..จำนวน 5 ด่าน ดังนี้ (1)หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านบัว (2).หน้าศาลากลางหมู่บ้านบัวหมู่ที่18...(3).หน้าศาลากลางหมู่บ้านหนองค่ายหมู่ที่10.(4).ถนนหน้าหมู่บ้านตะโกรายหมู่ที่ 4 (5)ถนนหน้าบ้านห้วยจรเข้มาก หมู่ที่ 17..การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.."ขับขี่ปลอดภัย..เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ"
**26 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ กำนันตำบลบ้านบัว นายพงษ์ศิวกร บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาล ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ พื้นที่ ม.17 บ้านห้วยจระเข้มาก ตำบลบ้านบัว ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นโรงจอดรถติดกับโรงเก็บฟางและยุ้งฉาง เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2566 ที่ผ่านมา..โดยมอบสิ่งของเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุดังกล่าว และจะได้เร่งให้การช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ต่อไป (ขอขอบคุณนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงส่งทีมร่วมดับเพลิง อบต.สะแกโพรง อบต.สะแกซำ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)
**10 นโยบายสำคัญ สู่การขับเคลื่อนภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของกระทรวงมหาดไทย..."ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที"
  15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายกิตติพงษ์  รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยนายธัญญา  ประวรรณรัมย์ รองประธานสภาเทศบาลฯ  มอบเงินช่วยผู้ประสบอัคคีภัย รายนายสิน  อุไรรัมย์ บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 17 บ้านห้วยจรเข้มาก ต.บ้านบัว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ...
**ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลบ้านบัว จัดการแข่งขันกีฬาบ้านบัวเกมส์ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2-24 ธันวาคม 2566 จัดการแข่งขันในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยประเภทการแข่งขันกีฬาดังนี้ 1.ฟุตบอลชาย 11 คน 2.วอลเล่ย์บอลหญิง 3.เเชร์บอลหญิง ณ สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลบ้านบัว ** 2 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00น.นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบ้านบัวเกมส์ ประจำปี 2566 ขอขอบคุณผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตตำบลบ้านบัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว ตำรวจประจำตำบลบ้านบัว กำนันตำบลบ้านบัว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ประธานอสม. อสม. พร้อมนักกีฬา พี่น้องประชาชนตำบลบ้านบัวร่วมพิธีเปิด
**เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 นี้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ ...4 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 น. นายกิตติพงษ์ รัตนศศิวิมล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 จากนั้นนำจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ถวายพระราชกุศล ณ เทศบาลตำบลบ้านบัว...
**5 ธันวาคม 2566 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชาชนจิตอาสา ตลอดทั้งพสกนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 189 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ที่ลานด้านหน้าสนามช้างอารีนา ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี พระธรรมวชิรสุตาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุต และพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ..นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธีดังกล่าว...แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อันหาที่สุดมิได้..

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ต่อไป
ร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ปฏิทิน
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 16 เมษายน 2567
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านบัวมากน้อยเพียงใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 44.212.99.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,584,816

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6476 หรือ 0 4418 3107   Fax : 0 4466 6477
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.